Říjen 2010

Proč volit zelené 3

4. října 2010 v 11:56 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Nejsme tu jen před volbami
Přestože jsme v minulém volebním období neměli v zastupitelstvu města žádného zástupce, pro občany jsme pracovali, troufám si tvrdit, více než mnoho řádně zvolených zastupitelů. Aktivně jsme vystupovali na podporu trvale udržitelných forem dopravy ve městě a za čistší a klidnější centrum města, přívětivé především pro pěší a cyklisty a otevřené přednostně hromadné dopravě. Po opakovaných jednáních s primátorem se nám podařilo dojednat zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva všem občanům a připravit půdu pro pořizování záznamů z jednání zastupitelstva, které je již nyní po rekonstrukci zasedací místnosti realizovatelné. Pod petici za záchranu zástavby starých domů u České besedy se nám podařilo získat více než dva tisíce podpisů.

Kdykoli se na nás lidé obrátili s nějakým problémem, vždy jsme se snažili jim v rámci našich možností pomoci při jeho řešení. S občany Vaňova jsme jednali o možnostech jiného využití areálu bývalé Prefy, který dnes slouží jako překladiště sypkých směsí a negativně ovlivňuje obytné a rekreační funkce přilehlé části labského údolí. Ve Strážkách jsme se zapojili do procesu přípravy silničního obchvatu osady, který je trasován přes nejcennější partie přilehlého lesa. V centru města na Růžovém paloučku dlouhodobě spolupracujeme s místními, kteří z hygienických i funkčních důvodů nesouhlasí se záměrem zástavby tamní stavební proluky.

Získané podněty od občanů stejně jako naše vlastní představy jsme v poslední době přetavili do podrobných námitek ke vznikajícímu novému územnímu plánu města. Územní plán je jedním z nejdůležitějších rozvojových dokumentů každé obce, a tak jsme byli sami překvapeni, že jsme byli jedinou politickou stranou, která se k jeho návrhu v rámci připomínkového řízení vyjádřila. Nebyli jsme zde pro občany jen před volbami a máme jasné představy, kam by naše město mělo směřovat. Snažíme se pracovat dlouhodobě a především koncepčně. Tím se významně odlišujeme od naprosté většiny kandidujících stran a sdružení, byť nám některé jako občanské aktivity připadají sympatické.
NAVRCHOLU.cz