Září 2010

Ryšavý na posledním jednání zastupitelstva uspěl

23. září 2010 v 10:51 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Poslední jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město v tomto volebním období, které se konalo v úterý 21. září, s sebou přineslo jeden zajímavý bod jednání. Byla jím směna pozemků v místní části Ústí nad Labem - Strážkách s podnikatelem Petrem Ryšavým, o níž si jmenovaný prvně požádal již letos na jaře. Samotná žádost o směnu pozemků je jistě legitimní a pan Ryšavý na ni má právo. Pozoruhodnější je ale již fakt, že ve všem podstatném totožná směna již byla projednávána na červnovém jednání zastupitelstva, kde poměrem hlasů 12 pro, 1 proti, 8 se zdrželo nebyla(!) schválena. Pro přijetí usnesení je totiž třeba 14 hlasů. Pan Ryšavý si tedy v létě požádal o projednání směny pozemků znovu, rada městského obvodu se zařazením bodu na program jednání zastupitelstva opět souhlasila a tentokrát již se svou žádostí uspěl. Hlasování Zastupitelstva MO ÚL-město na úterním jednání skončilo 15 pro směnu, 4 proti, 2 se zdrželi.
Osobně jsem se hlasováním vyslovil proti směně, protože město díky ní přijde o pozemky, které by měly sloužit podle nového územního plánu jako plocha pro výstavbu komunikace při severovýchodním okraji Habrovic. Nepřipadá mi logické, aby se město strategických pozemků zbavovalo bez jakéhokoliv závazku kupujícího, přestože ekonomicky se o nevýhodnou směnu nejedná.
NAVRCHOLU.cz

Proč volit zelené 2

19. září 2010 v 22:39 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Více otevřenosti, méně svévole
Obrovské finanční prostředky jsou poslední dobou v Ústí směrovány nahodile do několika velice nákladných akcí, jejichž přínos či potřebnost je nezřídka přinejmenším diskutabilní. Příkladem mohou být přemrštěné investice 200 milionů korun do rekonstrukce ulice Malá Hradební, 80 milionů do Městských sadů či 75 milionů do lanovky na Větruši. Mému chápání se pak zcela vymyká připravovaný záměr výstavby podzemního parkoviště pod Lidickým náměstím za čtvrt miliardy. Přitom se zde dlouhá léta vedou dalekosáhlé rozpravy na témata, jako jsou obnova vozového parku MHD, nedostatek míst ve školkách, rozvoj cyklostezek, zlepšení kvality ovzduší, čistoty a podobně. Prostředky města jsou ale omezené a ve chvíli, kdy jsou neprozřetelně utopeny v betonu, nezbývá již na jmenované potřebnější, leckdy přitom i řádově méně nákladné záležitosti.

Úkolem zvolených zástupců Strany zelených bude v první řadě vrátit rozmáchlé budovatelské ambice předchozí politické garnitury do reálných kolejí. Souběžně s tím hodláme významným způsobem posunout také zapojení Ústečanů do spolurozhodování o vývoji našeho města. Nedostatečná informovanost se opakovaně po celé dosavadní volební období stávala terčem kritiky. Přesto bez širší veřejné diskuze byly z nejužšího vedení města prosazovány další štědře financované "hurá akce", které by po detailnějším projednání pravděpodobně mnohdy nebyly realizovány vůbec nebo by byly alespoň korigovány. Osobně proto budu usilovat o zavedení institutu pravidelných místních referend a důvěryhodných anket. Samozřejmostí bude maximální dostupnost informací pro občany.
NAVRCHOLU.cz

Proč volit zelené 1

15. září 2010 v 10:42 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Na začátek nějaké informace o mně....

Mgr. Karel Nepraš
Lídr kandidátky pro volby do Zastupitelstva města Ústí nad Labem.
30 let, botanik, obvodní zastupitel
tel: 723-850-631

Kdo jsem?
Jmenuji se Karel Nepraš, mám skvělou manželku Radku a úžasného syna Matěje. Narodil jsem se a celý dosavadní život žiji na Ústecku. České středohoří, které naše město obklopuje, považuji za jednu z nejkrásnějších a přitom nejvíce nedoceněnou krajinu České republiky. Pro mne se jedná o krajinu nejmilejší.

Proč kandiduji?
Po čtyřleté zkušenosti z komunální politiky si dovoluji prohlásit, že důvod je nasnadě: do zastupitelstva města kandiduji, protože Ústí nad Labem chybí udržitelné moderní koncepce rozvoje, které by braly seriózně ohledy na kvalitu života lidí a životního prostředí ve městě. Ve vedení města jednoznačně chybí političky a politici, kteří by daná témata brali za svá. Domnívám se, že zastupitelstvům města Ústí by prospěly jiné úhly pohledu a zelení zastupitelé a zastupitelky je mohou poskytnout. Osobně chci této změně maximálně napomoci
NAVRCHOLU.cz