Srpen 2010

Kdo dává rány na solar?

30. srpna 2010 v 11:17 | Karel Nepraš |  Strana zelených
V minulém týdnu se vyrojily články varující před skokovým nárůstem ceny elektrické energie, který nás v příštím roce čeká díky dotacím do fotovoltaiky. Hodně se hovoří o penězích, málo o pozitivech udržitelné energetiky a už vůbec ne o motivech zveřejnění těchto informací. Je faktem, že k určitému prodražení elektrické energie vinou špatně schválené zákonné úpravy dojde a je chybou poslanců napříč politickým spektrem, že přeci jen přemrštěné dotaci nedokázali zabránit. Jenže. Zdražení vinou obnovitelných zdrojů spíše nebude tak výrazné, jak se nyní tvrdí, ale vyvolat patřičné emoce je pro některé hráče velmi výhodné. Navíc. Již před avizovaným zdražením patří cena elektřiny v ČR k těm nejvyšším v Evropě a to rozhodně k průkopníkům obnovitelných zdrojů nepatříme, takže je spíše namístě ptát se jaktože máme tak drahou elektřinu již nyní. Jestli nebude na vině náhodou absolutní monopol ČEZu a jestli se této firmě náhodou nehodí obnovitelné zdroje uložit k ledu, jelikož by její výsadní postavení a zisky mohly nahlodávat. Obnovitelné zdroje jsou v dlouhodobém výhledu cestou k energetické samostatnosti domácností , udržitelnému způsobu vývoje a čistšímu životnímu prostředí. Má proto smysl je rozumně podporovat i finanční motivací, jen je samozřejmě třeba jí průběžně přehodnocovat, aby nedocházelo k chybám. Vůbec nejlepší a logickou cestou k podpoře obnovitelných zdrojů energie by ovšem bylo narovnání podmínek na trhu a v energetice tím, že by se do ceny energie z uhlí či jádra započítávaly také všechny náklady, které tyto způsoby výroby vyvolávají. Až budou do každé kilowatthodiny elektřiny z uhlí či jádra započteny výdaje na léčbu chorob dýchacího ústrojí, komplexní obnovu krajiny po těžbě (nikoli pouze holá rekultivace) či tisíce let skladování vyhořelého uranu a bezpečnostní opatření v nakládání s jádrem, rázem se nám postaví energie ze slunce, větru či biomasy do úplně jiného ekonomického světla a možná že žádné dotace pro fotovoltaiku už nebudou potřeba.
NAVRCHOLU.cz

Politika neudržitelného rozvoje

1. srpna 2010 v 11:29 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Kdybych měl stavět dům na dvou parcelách, nejprve si vyřídím povolení ke stavbě pro celý objekt a nezačnu stavět polovinu s tím, že tu druhou nějak dořeším v průběhu. Mohlo by se stát, že mi pak zůstane polootevřený domek jako jsou ty pro hraní s panenkami. ŘSD přesně tento postup realizovalo v případě stavby dálnice D8. Pro tuto taktiku se vžilo označení "salámová metoda" a spočívá jednoduše v přesvědčení, že když už bude hotový úsek 1 a 3, dvojka se nějak poddá. Tou dvojkou je v případě D8 bohužel úsek přes chráněnou krajinnou oblast České středohoří, kde je ze zákona zakázáno(!) dálnice stavět. No a rizika takového postupu se nyní začínají projevovat.
Jenomže problém obcí zahlcených dopravou, o kterých se nyní hovoří nejčastěji, stojí jinde než ve vlastní dostavbě. Po našich silnicích prostě jezdí tolik automobilů a tolik kamionů, že to místy začíná být neúnosné. Dálnice D8 jistě pomůže Velemínu a dalším podobným obcím, ale problém nevyřeší. Jen jej přesune na jiná místa. Trápit se budou lidé v obcích, přes které povedou přivaděče k dálnici a lidé budou bohužel dál umírat při autonehodách, jenom to bude jinde než dnes. Při vědomí těchto souvislostí jsem přesto přesvědčen, že dostavba dálnice je zřejmě především z ekonomických důvodů nevyhnutelná, ale stojí za to ptát se dál a brát do úvah i další úhly pohledu.
Opravdu jsme spokojeni se stavem, kdy v posledních letech natolik zhoustla doprava, že přejít silnici první třídy nebo po ní jet na kole se mnohdy rovná poloviční sebevraždě? Neměly by být spíš prostředky směrovány do udržitelných forem dopravy, které naše životy skutečně zlepší, než do podpory takového neblahého trendu? Nebylo by lepší mnohem více zboží přepravit třeba po kolejích? A nebo dokonce: Neženeme se trochu moc vstříc nebetyčnému konzumu pod heslem "Víc dopravy, víc zboží, víc peněz, větší rozvoj"? Neměli bychom radši naše národní bohatství začít konečně využívat spíš pro rozvoj kultury a kvality života a nikoli jen pro rozvoje majetků?
Horší kredit ekologických aktivistů a nakonec i zelených na severu Čech je do značné míry dán úspěchem propagandy některých politiků, kteří všechny, kdo chtějí brát ohledy na přírodu, krajinu a život v ní strčí rychle do stejného pytle "ekoteroristů", věcnou diskusi odmítnou a jsou s nimi hotovi. Dálnice je prostě populisticky velmi dobré téma, při dostatečně razantním postoji je úspěch zaručen. Jenže soud opakovaně dává za pravdu ekologům a čím dál více je jasné, že plná pravda nebude na straně nekritických zastánců dostavby. A navíc. Dálnice prostě neřeší příčiny, ale pouze hasí důsledky přebujelé dopravy. Její dostavbou problémy neskončí, je dobré to vědět.
NAVRCHOLU.cz