Říjen 2009

Nebezpečný prezident

30. října 2009 v 7:56 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Kroky, které v poslední době podniká Česká republika pod taktovkou "prezidenta" Klause, škodí občanům České republiky, přestože je ze strany Hradu zřejmá snaha maskovat je přesně opačnými argumenty. Hlavní záminka k pořízení dodatku k Lisabonské smlouvě spočívala v údajné hrozbě prolomení Benešových dekretů a tedy ochraně takzvaných národních zájmů. Přitom již bylo opakovaně řečeno, že nic takového by se na základě schválení Lisabonské smlouvy stát nemohlo i bez jakéhokoliv dodatku. Dodatek bychom tak mohli považovat pouze za výplod nebetyčného ega našeho nejvyššího, kdyby neměl ještě další důsledek. Tím je nedostupnost Listiny práv občanů EU pro nás, občany ČR. Není to tedy tak, že by nám prezident vnutil něco dobrého jako jediný osvícený v celé zemi, ale naopak nám zajistil úlohu občanů druhé kategorie bez možnosti se k lepším úpravám v Evropské listině práv odvolávat. Neděkuji.
NAVRCHOLU.cz

Ústecký kraj se vrací před rok 1989

23. října 2009 v 8:31 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Rada Ústeckého kraje ve středu vydala souhlas se zrušením ekologických limitů těžby hnědého uhlí. Přestože věc podmiňuje majetkoprávním vypořádáním s vlastníky nemovitostí, nelze než rozhodnutí označit za naprosto zpátečnické. Nejen že zatvrzelá podpora rozšiřování těžby bude regionu na desetiletí dopředu udržovat pověst kraje zničeného, šedivého, špinavého a to bohužel do jisté míry právem, ale hlavně toto rozhodnutí posouvá nás, občany Ústeckého kraje, před rok 1989 i v jiných ohledech. Asi nejzásadnější věcí je, že tímto rozhodnutím demonstrujeme absolutní bezohlednost ke krajině, v níž žijeme. I kdyby nakonec všichni obyvatelé třeba z Horního Jiřetína (a za pár desítek let možná někde jinde) souhlasili s výkupem jejich domů, ani to nemůže stačit k poklidnému souhlasu s totální devastací krajiny a života v ní. Přitom se obávám, že reálnější je pro ty sveřepější z nich spíše hrozba vyvlastnění. Dříve nebo později uhlí dojde a po nás tu nakonec stejně zbydou akorát obrovské morální dluhy vůči našim potomkům. Mělo by být řečeno zcela otevřeně, že za cenu prodlužování povrchové těžby odsuzujeme sebe, naše děti i vnoučata k vyšší naději na rakovinu plic, astma a v průměru k o dva roky kratšímu životu než jinde v republice. Opravdu si vedení kraje myslí, že tímto rozhodnutím přiláká na sever Čech mladé vzdělané schopné lidi, kteří by pomohli jeho rozvoji a zlepšení jeho sociální struktury? Naprostá většina skončí raději kdekoliv jinde protože si výše uvedená rizika velmi dobře uvědomí. Posouváním limitů těžby pouze oddalujeme nevyhnutelný energetický problém heslem "Po nás potopa", donekonečna prostě spalovat ropu, uhlí nebo plyn nemůžeme a jedinou udržitelnou cestou jsou šetrné obnovitelné zdroje a výrazné úspory. Až se do energie z uhlí a jádra započítají miliardy korun vydané za vyvolanou zdravotní péči, záchranu lesů nebo v druhém případě za neuvěřitelně dlouhou dobu skladování jaderného odpadu, stanou se obnovitelné zdroje a úspory skutečně konkuernceschonými. To by mohla být cesta z ekologické krize i pro Ústecký kraj.
NAVRCHOLU.cz

Dálnice přes České středohoří už mohla stát

5. října 2009 v 17:11 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Budovat dálnice v chráněných krajinných oblastech je protizákonné a podporovat bezhlavý rozvoj dálniční sítě nemusí přinášet pouze pozitiva, ale třeba v době skutečně vážných recesí také neschopnost zvládnout jejich udržování. Přesto se domnívám, že v současné situaci už jiné východisko, než dostavba D8 přes České středohoří bohužel není možné. Do probíhající diskuse nad vinou "ekologických aktivistů" za průtahy však chci přispět pohledem z trochu jiného úhlu. Člověk s názorem, který není zcela v souladu s čtyřproudem dopravy tvrdě naráží na ostrá vyjádření z různých stran počínaje oprávněnými obavami obyvatel míst zasažených enormním dopravním zatížením, přes populistické regionální politické špičky až po za stavbu odpovídající Ředitelství silnic a dálnic. Přitom se zapomíná, že svojí část viny za stávající průtahy nesou také ti nejvíce nekompromisní fanoušci této dopravní velestavby. Kdyby totiž v době, kdy k tomu byl ještě prostor, došlo na jejich straně alespoň k částečnému ústupku v podobě podpory dlouhé tunelové varianty průchodu dálnice přes České středohoří, mohla být již dnes dostavěná. Místo toho se staví od začátku až do konce prosazovaná jediná představa ŘSD, která vůbec nereflektuje základní smysl oprávněných argumentů odpůrců této stavby. Dálnice D8 bude v aktuální variantě pro zdejší jedinečnou krajinu, a nejnápadněji pak na svazích údolí Labe, otevřenou ránou, ze které se při provozu bude do okolí šířit hluk a emise z přitažené tranzitní dopravy. Kdyby krajské politické špičky projevily včas vůli k ústupkům, mohla zůstat lépe ochráněná jak zdejší příroda a potenciál pro rekreaci a cestovní ruch, tak lidé v obcích podél silnice E55 a dálnice D8 přes České středohoří již mohla být v provozu.
NAVRCHOLU.cz