Březen 2009


Směšnosti kolem podzemního parkoviště

13. března 2009 v 8:30 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Vedení města Ústí nad Labem si před časem vytknulo smělý cíl rozkopat jediný hezký kout v centru krajského města a postavit pod zdejším Lidickým náměstím podzemní parkoviště. S postupujícím časem se objevuje řada smutně úsměvných záležitostí, které ale dobře zapadají do místního koloritu. Náměstek primátora Řeřicha tak například tvrdí, že podle názoru rady města nebude mít stavba na životní prostředí v centru negativní, ale naopak dokonce pozitivní vliv, přestože i laikovi v dané problematice musí být jasné, že zavedením další dopravy do centra nutně dojde ke zvýšení znečištění ovzduší i nárůstu hlukového zatížení. Z toho důvodu se rada rozhodla nepožadovat zpracování posouzení vlivu stavby na životní prostředí i přesto, že jí požadování posudku doporučovala její vlastní odborná komise životního prostředí. Jinou kapitolou jsou opakovaná ujištění směrem k občanům, že o stavbě dosud není rozhodnuto. Úřednický aparát magistrátu z pokynu vedení města již nyní navzdory těmto výrokům připravuje podklady pro co nejrychlejší průběh výstavby, protože ačkoli se to nezdá, volby jsou již za humny. Ke všemu pan Řeřicha slibuje, že se bude řídit vůlí občanů, ale přitom se odvolává na anketu na webových stránkách města, která umožňuje každý den hlasovat znovu a její vypovídací hodnota je proto velmi malá. Závěrem je dobře snad jen poznamenat, že v oficiálním oznámení záměru se uvádí, že celá polovina (!) parkovacích míst bude určena pro administrativu a nikoli tedy všem občanům. Stojí nám těch 130 parkovacích míst za utracení 100 nebo 200 milionů korun?

NAVRCHOLU.cz

O vlivu médií

2. března 2009 v 9:42 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Jedním ze základů demokracie je právo na prezentaci rozdílných myšlenek a postojů a jejich zásadními zdroji jsou pak v dnešní době především nejrůznější média. Pokud jsou ovšem občané závislí pouze na jediném informačním zdroji, mají média i v demokratické společnosti obrovskou moc ovlivňovat názory jedinců. Jediným způsobem, jak se mohou občané tomuto riziku při zachování všeobecného přehledu bránit, je být si jej plně vědom a pokud možno porovnávat informace z co největšího množství různých médií.

Níže pro příklad vybírám titulky příspěvků, které v těchto dnech informovaly o volbě kandidátky Strany zelených pro volby do EP. Nechci na tomto místě rozvíjet diskusi nad tím jak dobře nebo špatně byla kandidátka sestavena, ale poukázat na to jak různá média různě ovlivňují veřejné mínění. Všechny příspěvky totiž informovaly skutečně o jedné a té samé aktualitě, ale občanům přiblížily realitu velmi různorodě. Shora začínají články pozitivnější nebo ke Straně zelených neutrální, směrem dolů atmosféra houstne.

Na závěr doporučuji porovnat si první a poslední titulek a představit si, jak rozdílný je nejspíše jejich vliv na lidi, kteří si jej přečtou.

Na kandidátce zelených je 50 % žen »
ta-gita.cz | 1.3.2009

SZ už má své kandidáty do EP »
ČT 1 | 28.2.2009 | autor: Neuvedeno

Kandidátku Strany zelených povede do voleb Jan Dusík »
Z1 | 28.2.2009 | autor: Neuveden

Zelené do eurovoleb povede Jan Dusík, Jacques je druhá! »
Centrum.cz - Bleskově | 1.3.2009

Zelené povede do EU Bursíkův Dusík »
Mladá fronta Dnes | 2.3.2009 | rubrika: Události a politika | strana: 2 | autor: (ČTK)

Jednání republikové rady SZ provázely spory »
Radiožurnál | 28.2.2009

Bursík proti opozici ve straně »
Haló noviny | 2.3.2009 | rubrika: Z DOMOVA | strana: 4 | autor: (nek)

Zelení se nad eurokandidátkou do krve pohádali »
Právo | 2.3.2009 | rubrika: Zpravodajství | strana: 2 | autor: Oldřich Danda

NAVRCHOLU.cz