Září 2008

Růžový palouček v nejistotě

23. září 2008 v 10:06 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Nad budoucností Růžového paloučku v Ústí nad Labem se stále vznáší otazníky. Již v roce 2003 se objevil záměr výstavby bytového domu v této lokalitě, což mnoho Ústečanů odmítlo podpisem petice, která nakonec čítala na 1600 signatářů. V následném správním řízení dal odpůrcům stavby za pravdu také Krajský úřad, který zrušil vydané územní rozhodnutí kvůli jeho nesouladu s územním plánem. V roce 2005 společnost Atelier 107 záměr přepracovala a pod názvem Víceúčelový dům Růžový Palouček se pokusila o jeho opětovnou realizaci. Vzhledem k tomu, že však nedodala potřebné materiály pro rozhodování Krajské hygienické stanici, ta nevydala své vyjádření ke stavbě a proto dne 12.5.2006 došlo k zastavení územního řízení i pro tuto stavbu. V posledním roce se v médiích opět objevily informace o tom, že se stavba na Růžovém paloučku připravuje. Z toho důvodu mne s prosbou o pomoc kontaktovali místní občané jako svého obvodního zastupitele. Z ankety zorganizované Helenou Vaňkovou ze Strany zelených za pomoci místních se podařilo zjistit, že si na Růžovém paloučku nepřeje výstavbu v podstatě nikdo, většina občanů se naopak vyjádřila pro rozšíření parkové úpravy případně v kombinaci s obnovou sportovního nebo výstavbou dětského hřiště. V minulém týdnu jsem s realizovanou anketou seznámil při jednání také zastupitelstvo městského obvodu. Většina především koaličních zastupitelů k mému překvapení informaci o představách místních občanů o budoucnosti Růžového paloučku ani nevzala na vědomí, když vytýkala důvodové zprávě formální nedostatky. Pamatuji si přitom například schválení pořízení klimatizace do obřadní síně MO v hodnotě 400 tis. Kč pouze na základě předložení ústní informace zastupitelem. Nejsem v tomto konkrétním případě proti zavedení klimatizace, byť jsem se tehdy hlasování zdržel, jen chci věc dát do kontrastu s odmítnutím předem zpracovaného materiálu informativního charakteru. V minulém týdnu se podařilo na Růžovém paloučku uspořádat setkání s občany, v jehož závěru se dvacítka přítomných shodla na vhodnosti založení občanského sdružení, které bude intenzivněji a nadstranicky pracovat na usměrnění vývoje lokality dle jejich představ. Věřím, že se to lidem z Růžového paloučku podaří.
Tisková zpráva k tématu viz:

NAVRCHOLU.cz