Červenec 2008

Průběžná informace o mapování orchidejí v Českém středohoří

14. července 2008 v 11:05 | Karel Nepraš |  Botanika
O probíhajícím projektu mapování orchidejí v Českém středohoří jsem zde již informoval. V tomto článku chci stručně zmínit některé zajímavosti z letošní byť ještě nekončící vegetační sezóny a možná tím i navnadit zájemce o problematiku na výstavu a pokud vše dobře dopadne též publikaci, které na jaře roku 2009 přehledně a souhrnně seznámí s informacemi o historickém a současném rozšíření vstavačovitých (Orchidaceae) v tomto regionu.
V současné době je do shromažďování historických údajů i do mapování zapojeno na 30 spolupracovníků z řad botanických a ochranářských dobrovolníků i profesionálů, kteří různým způsobem napomáhají, aby celá aktivita skončila úspěchem. Projekt již reálně podpořily také Oblastní muzeum v Litoměřicích, Ministerstvo kultury ČR a Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří.
V rámci popularizace problematiky byly v letošním roce uskutečněny dvě exkurze pro veřejnost. První byla vedena na louky u Modré a Jílového zásadně ohrožené chystanou výstavbou dálničního přivaděče (zpráva z exkurze zde), další pak směřovala k Milešovu na místa historického výskytu nejvzácnější orchideje udávané z Českého středohoří - jazýčku jaderského (Himantoglossum adriaticum). Zpráva z exkurze zde.
Letošní sezóna orchidejím v Českém středohoří přála a každopádně i z toho důvodu na sebe nenechaly při terénních průzkumech dlouho čekat velice zajímavé výsledky. Podařilo se ověřit dříve udávané nebo objevit zcela nové lokality i u velmi vzácných druhů. Asi nejzajímavější je řada nových údajů o výskytu kriticky ohroženého vstavače osmahlého (Orchis ustulata) v severovýchodní části Českého středohoří na Českolipsku, Děčínsku a po mnoha letech též na Ústecku. Především v milešovské části Českého středohoří se pak podařilo na více místech nalézt vzácnou silně ohroženou okrotici červenou (Cephalanthera rubra) a ohrožený kruštík modrofialový (Epiapctis purpurata). Již samozřejmostí byl zápis mnoha nových výskytů u ohrožené okrotice bílé (Cephalanthera damasonium), k tomuto druhu více zde. Poměrně zajímavé výsledky slibuje podrobný průzkum provedený na lokalitách vemeníků (Platanthera sp.) a pětiprstek (Gymnadenia sp.).
Stále platí, že pokud patříte mezi pozorné návštěvníky Českého středohoří a zaznamenali jste v letošní sezóně, ale klidně i v dřívějších letech na tomto území výskyt kteréhokoliv druhu orchideje, budeme za každou informaci rádi.
Za kolektiv spolupracovníků
Karel Nepraš, Oblastní muzeum v Litoměřicích, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 731 339, email: info@muzeumlitomerice.cz
NAVRCHOLU.cz