Březen 2008

Paroplyn je dobrý, v Úžíně však velmi problematický

6. března 2008 v 14:45 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Odpor, který vyvolalo nynější uveřejnění informací o plánované výstavbě elektrárny u Ústí firmou ČEZ, je do značné míry anketou o oblíbenosti tohoto energetického molochu mezi občany. Elektřina se z Česka ve velkém vyváží na úkor životního prostředí a zdraví občanů a nejvíce z celé republiky na vývoz doplácí právě Ústecký kraj. Ceny elektrické energie přitom dál výrazně rostou.
Na celé věci je nešťastná především vlastní lokalizace do blízkého zázemí krajského města. Z toho důvodu by měl v této chvíli primátor Kubata intenzivně veřejně (nikoli pokoutně !) jednat s ČEZ s cílem dosáhnout takové dohody mezi ČEZ a městem, v níž by se firma i přes platné stavební povolení zavázala vyjít vstříc jeho podmínkám. ČEZ by měl v každém případě nechat zpracovat aktuální hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a zároveň se zavázat v případě spuštění plynové elektrárny k uzavření uhelných bloků v Ústeckém kraji. Po předložení těchto informací by mohla přijít řada na místní referenda v Ústí nad Labem, Chlumci a případně Chabařovicích, v nichž by se vyjádřili občané k záměru na základě vlastního rozhodnutí.
Příkré reakce Ústečanů, které vyvolaly plány ČEZu na výstavbu elektrárny v Úžíně, na druhou stranu poněkud zastírají možný pozitivní význam tohoto projektu, který by však měl též zaznívat. V obecné rovině je totiž paroplynový cyklus ekologicky významně šetrnější než provoz uhelné elektrárny a především může tento záměr přímo zachránit obce na Mostecku před likvidací, jíž by podlehly v případě pokračující těžby hnědého uhlí.
Paroplynový cyklus jako poměrně čistý a narozdíl od jaderné energie de facto bezodpadový zdroj, je vhodným mezistupněm k obnovitelným zdrojům energie. Až totiž dojde uhlí, plyn a uran, budeme muset pokrýt z energie slunce, větru, vody a biomasy 100 % našich nároků. Pokud chce ale ČEZ skutečně přispět k postupnému zlepšování struktury energetických zdrojů v ČR, měl by v prvé řadě uvážlivě volit konkrétní lokality, poskytovat maximum informací a dostatek záruk. Jedině tak může zvýšit svou důvěryhodnost.
NAVRCHOLU.cz