Leden 2008

Etický kodex zastupitele

22. ledna 2008 v 9:21 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Poslední kauza spojená s osobou ústeckého primátora bohužel opět pomohla o něco více zhoršit již tak nevalnou důvěru lidí v politiky. Mým cílem však není ani tak kritika vlastního bezesporu vážného pochybení, ale zejména naznačení jedné z cest, jak je možné podobným záležitostem předcházet a jak případné nežádoucí situace řešit. Pokud má dobře fungovat demokratické zřízení a zapojování občanů do veřejného dění, je totiž nutné dělat maximum kroků zvyšujících důvěryhodnost politického systému. Podle mne tak přichází čas, kdy by všichni slušní politici napříč stranami měli začít vážně uvažovat o přijímání vymahatelných závazků příslušných jejich veřejné funkci. Strana zelených jde věci napřed a zavazuje proto své kandidáty podpisem Etického kodexu člena zastupitelstva již před primární vnitrostranickou volbou a usiluje o postupné prosazení podobných závazků nad rámec zákona pro členy všech veřejných volených orgánů. Hlavní slovo v této věci však mají občané. Pokud budou vyvíjet trvalý tlak na změnu poměrů ve zdejší politické kultuře, budou požadovat po zástupcích jimi preferovaného názorového proudu maximální odpovědnost a otevřenost, myslím, že nás skrze prosazování navrženého a dalších opatření mohou do budoucna čekat i lepší zprávy o veřejném vystupování politické reprezentace než byla ta poslední z Ústí.
Ze znění Etického kodexu zastupitele za SZ vybírám k aktuální kauze: "Při plnění svých funkcí zastupitel vždy slouží veřejnému zájmu a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost mandátu a obce ..... Případné podezření z porušení ustanovení Kodexu prověří kontrolní výbor na podnět zastupitele nebo občana. Výsledné zjištění projedná zastupitelstvo na svém zasedání. Při závažném či opakovaném porušení ustanovení tohoto Kodexu může být zastupitel odvolán Zastupitelstvem ze své funkce v radě, výboru či orgánu právnické osoby nebo Radou z komise."
Plné znění Etického kodexu zastupitele za SZ viz:
NAVRCHOLU.cz

Závislé Městské noviny

7. ledna 2008 v 12:15 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Poslední vydání informačního zpravodaje pro občany Ústí nad Labem, Městských novin, je klasickou ukázkou zneužívání veřejných prostředků k sebeprezentaci zdejší vládnoucí garnitury. V roce 2006 analyzovalo občanské sdružení Oživení radniční zpravodaje velkých měst a krajů v ČR. Cílem bylo především posoudit nezávislost podávaných informací na vedení radnic a poskytování prostoru opozičním názorům. Ústecké Městské noviny skončily tehdy na posledním místě z celé České republiky.
Bohužel, od té doby se mnoho nezměnilo, a tak ve zmiňovaném posledním vydání můžeme číst jak "Primátor otevřel solnou jeskyni" nebo jak "Fišera popořil dětský domov". Přestože oba články informují o příkladných aktivitách obou zmíněných pánů, nejedná se v podstatě o nic jiného než o reklamu (v nákladu 43 000 ks) pro oba koaliční politiky a v případě prvního článku i o reklamu pro soukromý subjekt, která je hrazena nikoliv z jejich vlastních, ale z veřejných prostředků. Zajímalo by mne, zda by podobný prostor v Městských novinách dostal každý podnikatel, který v Ústí nad Labem otevře třeba novou prodejnu potravin nebo občan, který věnuje část svého příjmu některému z mnoha obecně prospěšných sdružení a zařízení. Asi ne. Není to ani vhodné, ani kapacitně možné. Lepším řešením bude zvýšení vyváženosti poskytovaných informací.
Hlavní odpovědnost leží v tomto případě zejména na primátorovi a jeho náměstcích, kteří konečnou podobu zpravodaje schvalují. Z prohlášení dřívějších členů vedení města by se sice mohlo zdát, že při jejich aktivitách se v zásadě nikdy nechybuje. Přesto věřím, že z podobných vážných pochybení a narušení demokratické rovnováhy budou vyvozeny odpovídající důsledky. Informační zpravodaj buďto musí být skutečně apolitický a bez prezentace politiků informující o krocích města nebo, a to je podle mne ještě vhodnější, by v něm měl být vytvořen trvalý prostor pro názory opozice a občanů na aktuální témata.
NAVRCHOLU.cz