Září 2007

Naše zastupitelstvo

2. září 2007 v 21:17 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Na zasedání zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město jako jeho člen chodím vcelku rád. Mnozí ze zastupitelů občanských mas mají totiž svá specifika, z nichž některá zajímavější se pokusím nastínit v následujícím výčtu. Můžu se proto vždy těšit nejen na vlastní průběh jednání, ale i na pobavení a někdy také poučení. Jedni zastupitelé kumulují zvláštností více, jiní jsou obtížně identifikovatelní, ale závěrem podotýkám, že v rámci subjektivně nastavené alespoň částečné objektivity padá přinejmenším jeden z charakterů také na mou osobu.
(1) Případ "spojař" s oblibou navzdory předpisu jednacího řádu telefonuje, často tak, že i zezadu přihlížející občané mají jasno v jeho odpoledním programu. Má patrně něco s nohami a hlasem, neumí totiž ani šeptat, ani odejít.
(2) Překvapivě hodně se do současného složení pléna dostalo "skautů" držících fakultativního bobříka mlčení. Při jednáních dokáží nepromluvit celé hodiny. Přepis jejich vyjádření k probíraným kauzám by šel obvykle snadno redukovat do binárního kódu.
(3) V plénu sedává též nejmenovaná osoba, říkejme jí třeba "starosta", vcelku sympaťák, který však ve chvíli argumentačního deficitu sklouzává k historické matematice. Vypočítává pak volební výsledek své strany jako zásadní odůvodnění veškerého počínání.
(4) V kolégiu je i jeden nadšený "statistik" zkoumající frekvenci parazitických slov u jednoho z častěji hovořících řečníků. Sčítáním sledovanému řečníkovi říkejme například "starosta".
(5) Takzvaný "pták" se stále na něco ptá. V každém případě na věci, které by chtěl vědět, také však na věci, které by měl vědět a bohužel i na věci, které nepotřebuje vůbec k ničemu vědět.
(6) I v našem zastupitelstvu se objevil lokální "nácek". V zájmu zachování jazykové čistoty města se skutečně dlouhou a saubere českou tradicí odmítá pojmenování místních ulic němčinu evokujícími názvy. Pro úplnost informací dodávám, že osobnosti, proti jejichž zvěčnění se při svém antigermánském tažení ozývá udělali pro rozvoj města více, než kdy udělá naprostá většina současných zastupitelů a byli to Židé.
(7) Významnou roli v běhu celého jednání zajišťuje koaliční "syntetizátor". Má velmi zodpovědnou a ušlechtilou funkci. Zajišťuje sloučení projednávaných bodů pro urychlení jednání a zkrácení agónie téměř bezmocné opozice.
(8) Pokojným zrakem konečně veškerému dění žehná "kněz". Uctívaje všemohoucí dolar a kážící spásu v náručí nadnárodního kapitálu veřejně sní o životě, kde by šlo vše zařídit bez nutnosti vystoupit z osobního automobilu.
Nejde mi snad ani tak o to přímo někoho zesměšňovat, proto neuvádím jména, navíc jsem na to příliš zaujatý. Mnohem raději budu, když co nejvíce čtenářů v touze rozpoznat nositele toho kterého charakteru přijde vykonat své právo veřejné kontroly třeba zrovna na příští jednání zastupitelstva, jež je plánováno na úterý 25. září od 13 hodin do zasedací místnosti v přízemí budovy Úřadu pro zastupování státu (bývalý okresní úřad).
Karel Nepraš, zastupitel MO ÚL-město za Stranu zelených
NAVRCHOLU.cz