Květen 2007

Lanovka všech Ústečanů

15. května 2007 v 11:38 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Poslední vydání Městských novin informuje občany Ústí nad Labem o stavbě lanovky, která propojí nově vznikající obchodní centrum kolem kostela s Větruší, jako o hotové věci. Opět se v praxi realizuje nastavený styl komunikace vedení města s občany, praktikovaný u většiny projektů, totiž že kompletní informace o záměrech jsou k dispozici, až když je vše rozhodnuté a připravené. Žádná obsáhlejší veřejná diskuse o potřebnosti a vhodnosti takovéto výstavby v centru města nebyla nastolena. Přitom se až nyní dostává na světlo, že celou investiční akci bude krýt město ze svého rozpočtu a že náklady se podle prvních odhadů budou pohybovat mezi 30 až 40 miliony korun. Provozovatelem lanovky se navíc má stát Dopravní podnik města Ústí nad Labem, tedy i provoz bude hrazen z městské kasy.
Věřím, že kdyby byla zavedena již dříve na toto téma s občany diskuse, našli by se jak příznivci, tak odpůrci lanovky. Když se však dá připravovaná výstavba do kontextu s únorovým zvýšením cen jízdného v městské hromadné dopravě, zůstává rozum trochu stát a asi i skupina příznivců oslabí. Jen několik měsíců poté, co vedení města horečně obhajovalo výrazné zdražení jízdného a zrušení výhod pro dárce krve a rodiče malých dětí, s odůvodněním vysoké nákladnosti provozu MHD v Ústí nad Labem, se připravují kroky s přesně opačným efektem. Nejenže výstavbou bude značně zatížena městská pokladna jednorázově, ale sotva kdy ziskový provoz a údržba lanovky budou pro rozpočet znamenat trvalou zátěž i do budoucna.
Veřejná doprava nikdy nebude ziskovou záležitostí a pokud chceme těžit z jejích výhod (méně aut v ulicích našeho města apod.), musí být dotována. V případě velkých investic pak musíme zvážit, zda-li přesvědčíme více lidí, aby ji využívali, tím, že postavíme lanovku, anebo tím, že zbude více prostředků na modernizaci vozového parku a zkrácení intervalů.
V případě, že by lanovku stavěla soukromá firma, nesla by veškerá rizika ona. Pokud ji však má investovat náš dopravní podnik, zaplatíme si ji všichni Ústečané společně, z cen našich jízdenek a z našich daní.
NAVRCHOLU.cz