Prosinec 2006

Kolik stojí volební rok?

13. prosince 2006 v 10:34 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Městské obvody v Ústí nad Labem budou příští rok hospodařit s minimem prostředků. Zatímco letos měl například centrální městský obvod k dispozici z dotace magistrátu 52 mil. Kč, pro rok 2007 dochází k razantnímu snížení až na 28 mil. Kč. Výrazné restrikce v přerozdělení peněz obvodům hodlá realizovat Rada města Ústí nad Labem s tím, že město hospodaří se schodkem a úvěry je třeba krýt. Dochází tím ale k velmi nepříjemné situaci, kdy městské obvody, zodpovědné mimo jiné za údržbu chodníků nebo třeba zeleně na svém území, nebudou schopné zajistit tyto služby v dostatečné kvalitě. Až tak zakopnete o dlouho vyvrácený obrubník, nesmíte se divit, na jeho opravu totiž nezbydou peníze. Desítky milionů proinvestované čirou náhodou zrovna ve volebním roce 2006 jsou pryč a zbývají velké dluhy, které město musí začít splácet. V praxi tak bohužel dolehne na občany politický cyklus koloběhu financí - není totiž náhoda, že se dluhy začínají splácet, až když jsou posty na radnici obhájené.
NAVRCHOLU.cz

Cephalanthera damasonium I

5. prosince 2006 v 9:27 | Karel Nepraš |  Botanika
První část dvoudílné zprávy o zajímavých změnách v rozšíření jednoho druhu z našich domácích orchidejí na Ústecku aneb jak působí absolutní pohrdání environmentálními dopady nekontrolované produkce na živé složky přírodního prostředí (Pozor, živou složkou je i člověk!!).
Okrotice bílá je silně mykotrofní druh chráněný zákonem jako ohrožený. Roste na neutrálních až bazických půdách nejčastěji v křovinách a listnatých lesích od nížin do podhůří. V rámci České republiky je častější v teplejších oblastech.
Z území okresu Ústí nad Labem je udávána v průběhu celých uplynulých 150 let od počátků botanických výzkumů, avšak s časem se podstatně měnil počet lokalit a s největší pravděpodobností i početnost populací na nich. Okrotice je z historického období udávána z okolí Ústí nad Labem a Kamenného vrchu, Povrlů, Roztok a Tašova. V průběhu 20. století byla zaznamenána u Koštova, Stadic, Brné, Povrlů, Roztok a u Božtěšic. Posledních deset let je pak charakteristických velkým množstvím nových nálezů především na svazích údolí Labe a Bíliny.
Ze všech dostupných údajů o celkovém historickém a současném rozšíření druhu vyplývá, že původně rostl roztroušeně v listnatých lesích. Poté však došlo s největší pravděpodobností v důsledku imisního zatížení k výraznému útlumu v jeho rozšíření, který kulminoval koncem 80. let 20. století. V té době byla na Ústecku okrotice známa jen z několika málo lokalit a v nepočetných populacích. Přibližně po roce 1995 však následovala velká změna, kdy nejen že byl druh ověřen na naprosté většině původních, ale také se objevil na mnoha lokalitách zcela nových. V mnoha případech došlo ke vzniku nebo posílení na velmi početné populace.
NAVRCHOLU.cz