Listopad 2006

Po 14 dnech

30. listopadu 2006 v 13:55 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Dnes vydal Ústecký deník zkrácený komentář k rozhodnutí krajského úřadu ve věci plánovaného parkoviště v Městských sadech. Sice je to celých 14 dní po vydání stanoviska, takže těžko hovořit o aktuálnosti informace, ale přesto jsem rád, že zase o něco více lidí bude znát další pokračování této kauzy.
NAVRCHOLU.cz

O čem se píše

23. listopadu 2006 v 7:33 | Karel Nepraš |  Strana zelených
V předchozím článku jsem informoval, že je prozatím zažehnána plánovaná výstavba parkoviště v ústeckých Městských sadech. V částečně upravené verzi jsem tuto zprávu předal i regionálním médiím a hle, zdá se, že téma stavby, přestože měla vzniknout v rozporu s platnými zákony (což krajský úřad potvrdil!!), není zajímavé.
Ještě dávám místním novinářům čas, ale připadá mi trochu zvláštní, když o připravované výstavbě referovali, že o tak zásadní věci jako je rozpor se zákonem a zrušení stavebního rozhodnutí zatím nebyla napsána ani řádka. Občané Ústí o vývoji kauzy tedy vesměs nic netuší, ale uvidíme, třeba se to objeví v příštích Městských novinách :-).
NAVRCHOLU.cz

Parkoviště zatím nebude

16. listopadu 2006 v 14:00 | Karel Nepraš |  Strana zelených
A to je dobře.
Krajský úřad dnes zrušil stavební povolení na výstavbu parkoviště, které mělo ukrojit část ústeckých Městských sadů. Nepříjemný precedens, který v podobě výstavby tohoto parkoviště hrozil, je tak alespoň prozatím zažehnán. Je dobře, že zatím nebude v této lokalitě upřednostněna automobilová doprava na úkor dětí na hřišti a největší zelené plochy v centru města. Vzhledem k vlně odporu místních občanů, kterých se již více než čtyři stovky podepsaly pod petici Přátel přírody směřovanou právě proti uvažovanému záměru, by nyní mělo zastupitelstvo podle mého názoru přehodnotit dosavadní postoj a výstavbu nadále neprosazovat.
Ústí nad Labem má i v současnosti stále kredit průmyslového města se znečištěným ovzduším a špatnou vzdělanostní strukturou, stačí se jen zeptat studentů UJEP z jiných krajů ČR. Myslím, že výstavbou parkovišť si Ústí mladé vzdělané lidi nezíská. Spíše by bylo vhodné více podporovat trvale udržitelné způsoby dopravy, parkovací domy ve vhodných lokalitách (parkovací lístek jako jízdenku)a zejména hromadnou dopravu, aby se krajská metropole stala žádaným a příjemným městem pro život.
NAVRCHOLU.cz

Zárazy středohořské

13. listopadu 2006 v 15:58 | Karel Nepraš |  Botanika
České středohoří oplývá obrovským bohatstvím nápadných i nenápadných přírodních klenotů. Do té první skupiny z říše rostlinné patří také rostliny z čeledi Orobanchaceae (zárazovité). Jejich nápadnost a jedinečnost je dána tím, že se jedná o poměrně velké rostliny s úplnou ztrátou chlorofylu, parazitické, zcela závislé na svém hostiteli. Proto kromě různě barevných květů (závisí na druhu) mají barevnou také lodyhu, případně i listy.
Pro zárazy je divoce rozeklaná krajina Českého středohoří hotovým rájem a proto tu má několik druhů nejbohatší koncentraci lokalit v Čechách i celé České republice. Nejvzácnější pak rostou v rozsáhlejších skalních a stepních komplexech, které nikdy od konce doby ledové zcela nezarostly lesem a upomínají tak na vzhled květeny studených pelyňkových stepí v předpolí pleistocénního ledovce.
V Českém středohoří bylo v posledních letech potvrzeno 13 z celkového počtu 19 u nás rostoucích taxonů. Jedná se o 3 druhy oddělované v rámci čeledi do rodu Phelipanche (mordovka) a o 10 druhů rodu Orobanche (záraza). Všechny u nás rostoucí druhy záraz jsou vzácné a zapsané v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR v kategoriích C3 - ohrožené, C2 - silně ohrožené nebo C1 - kriticky ohrožené vyhynutím.
Se kterými druhy se tedy můžeme ve Středohoří setkat?
 • Phelipanche arenaria (m. písečná) C1,
 • Phelipanche purpurea subsp. bohemica (m. nachová česká) C1
 • Phelipanche purpurea subsp. purpurea (m. nachová pravá) C1
 • Orobanche alba subsp. alba (z. bílá pravá) C3
 • Orobanche alba subsp. major (z. bílá šalvějová) C3
 • Orobanche alsatica (z. alsaská) C2
 • Orobanche artemisiae-campestris (z. šupinatá) C1
 • Orobanche caryophyllacea (z. hřebíčková) C3
 • Orobanche coerulescens (z. namodralá) C1
 • Orobanche elatior (z. vyšší) C3
 • Orobanche lutea (z. žlutá) C3
 • Orobanche picridis (z. hořčíková) C1
 • Orobanche reticulata (z. síťnatá) C1
Všechno by to bylo krásné povídání o krásné přírodě jen kdyby to nemělo nějaké ty severočeské zádrhely. Zárazy se v Českém středohoří i do dnešní doby zachovaly velmi dobře a právě proto bychom měli velmi dbát na ochranu jejich stanovišť, aby nedopadly tak, jako třeba zdejší orchideje. Ty zásadně doplatily jednak na intenzivní zemědělskou činnost spojenou s melioracemi a hnojením, dále pak na extrémní imisní zatížení v druhé polovině 20. století. Z kdysi vyhlášených rozlehlých orchidejových luk tak zůstaly jen poslední malé zbytky a i ty jsou ještě dále ohroženy, jako například u Modré. Pro zachování těchto druhů neexistuje jiná možnost, než ochrana stanovišť, protože stejně jako pro terestrické orchideje, tak i pro zárazy platí, že jejich pěstování je velmi nesnadné a u některých druhů se ještě vůbec lidem nezdařilo.
Co z toho tedy vyplývá dále?
Je potřeba zásadně omezit stávající těžební činnosti v kamenolomech užírajících středohořské kopce. Dlouhodobý efekt vznikne ovšem pouze při řešení vzešlého z vrcholné politické špičky, protože těžaři plundrující nenávratně krajinu ať už za vidinou náklaďáku kamene nebo třeba vagónu uhlí jsou dnešními zákony velmi nadřazeni ostatním veřejným zájmům. Ty bude třeba změnit. Je nanejvýš nutné důsledně dodržovat zákon o ochraně přírody (čím větší zásah, tím důsledněji!!!), protože neskutečně působí paradoxy, kdy na jedné straně se děti z ekologického kroužku snaží o záchranu obojživelníků a na straně druhé pak území CHKO přesekne dálnice v nejhorší možné variantě (jen se zeptejte třeba geologů). Je zcela nezbytné, aby si lidé dál a více všímali dění kolem sebe a aktivně do něj vstupovali třeba jako členové politických stran nebo v rámci občanských sdružení. Podle mne je to poslední vůbec to nejdůležitější.
NAVRCHOLU.cz

1:0 pro beton

6. listopadu 2006 v 8:55 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Další nepříjemný precedens v této době přichází na pořad dne v Ústí nad Labem. Na okraji největšího parku v centru města - Městských sadů - je připravována výstavba parkoviště. Přestože je plánováno porazit několik stromů a fakticky tak "ukrojit" část v centru města potřebné zeleně, vedení města záměr hájí s tím, že v lokalitě v současné době stejně automobily parkují. Že to ale zdaleka neplatí pro celou plochu, která má být zabrána, se už nezdůrazňuje.
V průběhu podzimu se pod petici namířenou proti záměru a vzniklou z popudu místních občanů a Přátel přírody o. p. s. podepsaly čtyři stovky Ústečanů. Ani to, ani další skutečnost, totiž že v těsné blízkosti parkoviště je v parku dětské hřiště, ovšem nevedla zatím primátora k přehodnocení záměru.
Podle mého názoru především neplatí dnes tak často v Ústí protěžovaný názor, že pokud se staví, město vzkvétá. Pokud bude 20 automobilistů mít kde parkovat za cenu, že se dvěma stům občanů zhorší kvalita života, zdá se mi to nepřiměřené. Jestliže před komunálními volbami nejsilnější ústecká strana slibovala bezpečná dětská hřiště a sázení nových stromů, zdá se mi, že po volbách jde právě proti části svého programu.
NAVRCHOLU.cz