Říjen 2006

Po volbách

24. října 2006 v 8:31 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Děkuji všem voličkám a voličům, kteří podpořili Stranu zelených v komunálních volbách.
Díky 781 vašich hlasů jsem se tak stal zastupitelem MO Ústí nad Labem - město. Doufám, že svěřenou důvěru nezklamu. Moje role podle celkových volebních výsledků bude s největší pravděpodobností opoziční, proto za stěžejní do budoucna považuji především politickou práci s tématy, která budou projednávána v rámci obvodu, za který jsem byl zvolen.
V průběhu následujícího volebního období se tak na mne jako na "svého" zastupitele můžete obracet s rozličnými podněty, kterým bych se jako zelený zastupitel podle vás měl věnovat. Pro větší zájemce o zelenou politiku tu pak existuje možnost stát se příznivcem nebo členem Strany zelených a mít tak možnost podpořit osobně její další rozvoj. V případě zájmu stačí kontaktovat mne, ideálně emailem na karel.nepras@zeleni.cz, případně telefonicky na 723 850 631.
NAVRCHOLU.cz

Jak volit za dva?

16. října 2006 v 15:17 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Již koncem tohoto týdne budou zahájeny letošní komunální volby a s nimi přichází i pro mnohé voliče poměrně nepřehledný volební systém. Chtěl bych proto voliče kterékoliv strany spíše upozornit na to, jak důsledně využít své hlasovací právo. Problém totiž může nastat především u občanů, kteří skutečně, tak jak je v komunálních volbách smysluplné, chtějí volit osobnosti.
Vezmeme-li si například kandidátku do zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem. Volič fakticky nemá hlas jeden, ale 37, tedy tolik, kolik se zde volí zastupitelů. Když tedy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí zakřížkuje napříč politickým spektrem řekněme 12 osobností, připraví se o 25 hlasů, kterými mohl ovlivnit budoucí politické složení radnice. Proti němu budou stát voliči, kteří bez ohledu na personální složení kandidátky zvolí křížkem stranu. Tím jí automaticky udělí 37 hlasů.
Volič, který chce vybírat osobnosti z různých kandidujících stran, se nepřipraví o své plné hlasovací právo jedině tak, že buď zaškrtá maximální povolený počet kandidátů (v tomto případě 37), nebo tak, že zaškrtne jemu programově nejbližší politické uskupení. V tom případě může samozřejmě dále škrtat osobnosti (počítejme 8) v ostatních stranách a zaškrtnutá strana tak nakonec dostane 37 - 8 = 29 hlasů.
A že to opravdu funguje dokládají čísla. Do uvažovaného zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem v roce 2002 volilo 23126 voličů, kteří mohli dohromady rozdat 23126 x 37 = 855 662 hlasů. Ve skutečnosti ale bylo odevzdáno jen 773 067 hlasů. Znamená to, že tak vlastně propadlo téměř 10 % hlasů, což nahrálo stranám s disciplinovanými voliči a do jisté míry to i ovlivnilo jejich konečné pořadí.
NAVRCHOLU.cz

Komunál IV - Ústí přívětivé rodinám s dětmi

16. října 2006 v 14:44 | Karel Nepraš |  Strana zelených
  • Moderní město velikosti, významu a možností Ústí nad Labem by do budoucna mělo v dostatečné míře nabízet služby určené rodinám s dětmi.
  • Hodláme podporovat podnikatele ve zřizování dětských koutků v restauracích, cukrárnách a podobných zařízeních.
  • Zřídíme prostory pro matky s malými dětmi (přebalovací pulty apod.) na hlavních úřadech.
  • Zelení podporují vznik a další rozšiřování možností hlídání dětí se zábavným a vzdělávacím programem.
NAVRCHOLU.cz

Komunál III - Cesty k alternativní dopravě

10. října 2006 v 14:30 | Karel Nepraš |  Strana zelených
po Ústí trolejbusem
  • Strana zelených bude dlouhodobě podporovat zajištění kvalitní MHD jako cesty k čistému městu, protože v dostatečném rozsahu může při cestách do centra zastoupit individuální automobilovou dopravu a snížit tak celkové hlukové i emisní zatížení středu Ústí nad Labem
  • K tomu je třeba MHD spolehlivá a komfortní, proto budeme maximálně usilovat o modernizaci vozového parku a navýšení frekvence spojů na přetížených linkách.
po Ústí kolmo
  • Budeme prosazovat výstavbu cyklostezek pro bezpečný pohyb cyklistů po městě, zejména se zaměříme na základní páteřní trasy, prioritně centrum - Všebořice s budoucím propojením do zdejších rekultivovaných oblastí, dále centrum - Předlice s výhledovým napojením na rekreační zónu jezera Milada a centrum - Vaňov a jejich napojení na cyklostezku podél Labe na střekovské straně.
po Ústí pěšky
  • Usilujeme o vytvoření většího prostoru pro pěší v centru města na úkor individuální automobilové dopravy. Změny však musí probíhat v součinnosti s výše uvedenou podporou dopravy veřejné a cyklistů. Také musí být automobilisté dostatečně motivováni ke změně způsobu dopravy - parkovací lístek jako jízdenka MHD. Celkovým výsledkem bude zklidnění a zpříjemnění městského prostředí, lidé se budou v čistším a útulnějším prostředí moci více zdržovat.
  • Zelení podporují omezení rychlosti dopravy na 30 km/h v rezidenčních čtvrtích a v centru města.
NAVRCHOLU.cz