Srpen 2006

Komunál I - Informace snadno dostupné všem

25. srpna 2006 v 9:14 | Karel Nepraš |  Strana zelených
V článcích tohoto názvu odlišených postupně se navyšující římskou číslicí budou v průběhu následujících týdnů představeny programové body ústeckých Zelených pro letošní komunální volby.
 • V centru města vznikne kvalitní Informační centrum pro návštěvníky města, ale i pro místní obyvatele. Centrum by mělo mít profesionální úroveň s kvalitním personálem a umožní občanům snadný přístup k informačním zdrojům i jako prostředník pro snadnější komunikaci s úřady. Informační centrum bude zároveň sloužit turistům jako důstojný prostor k získání potřebných materiálů, kontaktů a údajů o Ústí. Tomu musí být přizpůsobena jeho otvírací doba.
 • SZ zásadně odmítá způsoby komunikace vedení radnice s veřejností teprve po realizaci záměrů, je nutné o zásadnějších záměrech diskutovat s širokou veřejností ještě před jejich schválením. Diskuse by měla v případě zásadnějších záměrů probíhat formou veřejných setkání ne vždy v prostorech domácích pro politiky, ale lépe blíž lidem v dotčené části města.
 • Městské informační tiskoviny musí sloužit především k informování občanů, nikoli k prezentaci politiků, prostor by v nich v případě prezentace politických názorů potom měly dostat i opoziční hlasy. Odstrašujícím příkladem byly třeba Městské noviny po volbách, kde bývalý primátor Gandalovič děkoval těm, kteří ho volili, ale podobnou cestou "ve stopách Petrových" pokračuje i současný primátor Kubata http://www.usti-nad-labem.cz/files/mestske_noviny/MN37.pdf vyjadřující na jejich stránkách za peníze všech daňových poplatníků osobní politické názory k archeologickému průzkumu. Nemluvě už ani o asi 12 podobiznách na 16 stranách plátku.
 • Obvodní internetové stránky musí projít kompletními úpravami, protože současný stav, kdy zde občan nemůže v nepřehledném systému najít základní informace je nepřijatelný. Nemluvě o tom, že v současné době na stránkách přímo chybí i takové zásadní věci jako informace k volbám (například rozložení volebních okrsků a jejich příslušnost ke komisím, budoucí počet zastupitelů aj.), časy jednání zastupitelstva, aj.
 • NAVRCHOLU.cz

Kontaktní údaje

25. srpna 2006 v 8:22 | Karel Nepraš |  Kontakt
Karel Nepraš
telefon: 723 850 631
NAVRCHOLU.cz

Slibuji, že zítra vyjde slunce

22. srpna 2006 v 7:48 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Tak jsem se včera v trolejbuse porozhlédl po prvních komunálně předvolebních plakátech. Jsem samozřejmě zaujatý, ale snad i tak právem mě pobavily sliby, které se tam na velkoformátových plakátech jednoho politického sdružení objevily. Když totiž někdo tvrdí, že bude podporovat cyklobusy a skibusy nebo že zachrání Mariánskou skálu před vytěžením, pak slibuje věci, které jsou již zajištěné. Je to asi tak nosné, jako slíbit, že zítra vyjde slunce.
NAVRCHOLU.cz

Orchis mascula

20. srpna 2006 v 9:15 | Karel Nepraš |  Botanika
Vstavač mužský je v karpatské oblasti vcelku rozšířeným druhem, ale protože zejména v Čechách je jeho výskyt o mnoho skrovnější, je veden v červeném seznamu jako ohrožený druh.
Fotografie pochází z Dolnoněmčankých luk v Bílých Karpatech, ale rostliny velmi podobné této (vyžadující taxonomickou revizi, protože se nejspíše jedná o přechodné typy k Orchis mascula subsp. mascula) se vyskytují i v okolí obce Jílové a Modrá na Děčínsku. Mají ale docela pech. I když jsou lokality jejich výskytu na území CHKO České středohoří a jsou v této oblasti možná posledními, přitom ale životaschopnými, stojí v cestě dálničnímu přivaděči od Děčína. Jsem zvědavý, jakou váhu má přírodně-kulturní dědictví druhově bohatých luk v současné době a zda něco z nich přežije bouřlivý atak našeho Středohoří.
NAVRCHOLU.cz

Hepatica nobilis

20. srpna 2006 v 8:49 | Karel Nepraš |  Botanika
Podléška je poslem jara a toho, že už se začínají věci zatuchlé měnit k zelenějším.
NAVRCHOLU.cz

Severní chodec

14. srpna 2006 v 14:48 | Karel Nepraš |  Strana zelených
Bydlím v průmyslovém krajském městě při východním okraji Severočeské hnědouhelné pánve, které čítá 94 tisíc obyvatel velmi rozdílného sociálního zázemí a jsem dalek toho být za komplikované dědictví předků bezvýhradně vděčný. V posledních letech tady došlo v mnoha ohledech k vývoji a často i pozitivnímu a přestože i současný stav prostředí pro život patří na republikový chvost, listopadová mlha už neštípe v nose a západnímu obzoru nedominuje velkorypadlo. Jestli se ale na jedné věci velká část občanů bez rozdílu vztahů k individuální dopravě shoduje, pak na tom, že ve stejném čase došlo k enormnímu nárůstu dopravního zatížení malého centra velkého města.

V podstatě všude po středu města se automobilista může dostat a zaparkovat dvě minuty chůze od jakékoliv jeho části. Prostor určený výhradně pro chodce je tím způsobem naprosto omezený (respektive neexistuje, protože někde musí ještě projíždět MHD) a tam, kde se střetává individuální automobilová s proudem pěší dopravy tak rozhodně nevládne pohoda a klid, ale shon a nervozita obou stran. Proto sdílím názor odlišný od současného vedení města, které nastalou situaci řeší další podporou výstavbě parkovacích ploch a otevíráním dalších ulic kromě hromadné dopravy i individuální, což přitáhne časem ještě více aut do centra. Pak už je jedno jestli člověk dorazí na úřad či do banky automobilem nebo trolejbusem, stejně spolyká spousty prachu a širokého spektra dalších splodin, což zdraví a spokojenosti nepřidá. Problém je v tom, že takový stav považuji za podobnou situaci jako například pasivní kouření, prostě si někdo jiný neomezuje svou svobodu na úkor té mojí.
NAVRCHOLU.cz

Primátor Kubata zneužívá své postavení

11. srpna 2006 v 16:11 | Karel Nepraš |  Strana zelených
"Primátor města Jan Kubata považuje za nekorektní, že archeologické průzkumy na plochách budoucích privátních projektů jsou podle zákona povinni hradit soukromí investoři."
Citovaná věta uvádí článek na ústeckém městském webu http://www.usti-nl.cz/showdoc.do?docid=4888, ve kterém náš pan primátor celkem jasně odmítá, aby investor, který přijde do centra města s vizí nové a ještě lepší výstavby, platil za nákladné archeologické průzkumy. Možná trochu do pozadí se pak dostává, že velmi omezený rozpočet ministerstva kultury by prostě na podobné akce nestačil a že dědictví zachované pod povrchem městského osídlení může mít obrovskou kulturní a historickou hodnotu.
No vzhledem k tomu, které je pan Kubata strany členem bych mu ani tak nevyčítal osobní názor, kdyby jej ovšem prezentoval v řádné polemice na stránkách novin a ne na veřejném webu města. Takové politické zneužívání prostoru placeném všemi daňovými poplatníky, tedy i těmi, kteří pana Kubatu nevolili považuji za nepřijatelné. Smůla jen, že když se na podobné téma napíše tisková zpráva (ústecká SZ včera TZ k tomuto tématu vydala), nemívá valnou naději být otištěna. Inu tak to už v Ústí nad Labem chodí, ale nebylo by dobré se s tím smířit, takže v některém z dalších příspěvků bude pokračování.
NAVRCHOLU.cz

O kom o čem o mně

6. srpna 2006 v 16:43 | Karel Nepraš |  O mně
Karel Nepraš
800417
osobní: ženatý, syn Matěj, bytem v Ústí nad Labem
vzdělání: ZŠ Vojnovičova ÚL (1986 - 1988) , ZŠ Elišky Krásnohorské ÚL (1988 - 1991) , Gymnázium Stavbařů ÚL (1991 - 1998), PF UJEP ÚL, učitelství pro 2. st. ZŠ, aprobace M-Z-B (1998 - 2005), Katedra botaniky PřF UK Praha (od roku 2007)
zaměstnání: učitel ZŠ Velké Březno (2004 - 2006), kurátor přírodovědných sbírek Oblastního muzea v Litoměřicích (od roku 2006)
politika: člen Strany zelených (od roku 2003), člen rady krajské organizace SZ Ústeckého kraje (2005 - 2007), člen komise životního prostředí Rady města Ústí nad Labem (2006), zastupitel městského obvodu Ústí nad Labem - město (2006-2010), předseda finančního výboru ZMO ÚL-město (2006-2010)
botanika: teplomilné doubravy Ústecka, mapování NATURA 2000 (jižně Ústí n. L., okolí Valteřic, Úštěcko), Orobanchaceae, vzácné a ohrožené druhy Ústecka, Misopates orontium, Orchidaceae, Saxifraga rosacea subsp. steinmannii, Epipactis leptochila subsp. leptochila, sukcese na opuštěných polích v severozápadních Čechách, doktorská práce (od roku 2007)


Publikační činnost

Monografie:
 • Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Vlačiha V. (2008): Orchideje Českého středohoří. - Oblastní muzeum v Litoměřicích, Litoměřice. 136 p.
Články:
 • Nepraš K., Kroufek R. (20??): Příspěvek ke květeně Českého středohoří II. - Severočes. Přír., Litoměřice, 41: ??-??. [in red.]
 • Nepraš K. (20??): Květena vrchu Houžetín a jeho okolí. - Severočes. Přír., Litoměřice, 41: ??-??. [in red.]
 • Rottenborn J., Nepraš K. (20??): První nález tořiče včelonosného (Ophrys apifera) v Čechách. Severočes. Přír., Litoměřice, 41: ??-??. [in red.]
 • Bultas P., Kroufek R., Nepraš K. (20??): Nová lokalita Artemisia alba Turra v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 40: ??-?? [in red.]
 • Nepraš K., Kroufek R. (2011): Orchideje Českého středohoří. - Živa, ?: ???-??? [in red.]
 • Vlačiha V., Nepraš K. (2011): Nové nálezy orchidejí v Českém středohoří v roce 2010. - Roezliana, Brno, 41: 56-57.
 • Kroufek R., Nepraš K. (2010): Zárazy a mordovky - rostliny na hraně. - Živa, 3: 114-117.
 • Nepraš K., Batoušek P. (2009): Epipactis leptochila subsp. leptochila v České republice. - Rozeliana, Brno, 39: 28-29.
 • Nepraš K., Batoušek P. (2009): Epipactis leptochila subsp. leptochila - nový taxon pro květenu České republiky. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 44: 45-51.
 • Nepraš K., Kroufek R. (2009): Nová orchidej objevena. - Geografický magazín Koktejl, Ústí nad Labem, 4: 106.
 • Nepraš K., Kroufek R., Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 59-72.
 • Nepraš K. (2008): Upíři mezi rostlinami. - Geografický magazín Koktejl, Ústí nad Labem, 4: 104-106.
 • Nepraš K. (2006): Saxifraga rosacea subsp. steinmannii (Tausch) Holub u Ústí nad Labem. - Severočes. Přír., Litoměřice, 38: 153-154.
 • Nepraš K. (2006): Historický vývoj a současné trendy v rozšíření zástupců čeledi Orchidaceae na území okresu Ústí nad Labem. - Severočes. Přír., Litoměřice, 38: 19-23.
 • Kroufek R., Nepraš K., Joza V. et Bultas P. (2005): Příspěvek k rozšíření zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin na Ústecku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 75-79.
 • Nepraš K. et Kroufek R. (2005): Nové nálezy záraz na Ústecku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 47-52.
 • Joza V., Kroufek R. et Nepraš K. (2005): Příspěvek k rozšíření a fytocenologii šklebivce přímého, Misopates orontium (L.) Rafin., v severozápadních Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 41-45.
 • Nepraš K., Kroufek R. (2004): Závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, lokalita U0178CS Rašovice-Robeč, mapové listy 02-42-22, 02-44-02.
 • Nepraš K. (2003): Závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, lokalita U0161CS Valteřice, mapový list 02-42-07.
 • Nepraš K. (2002): Misopates orontium (L.) Rafin. v Ústí nad Labem. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 48.
 • Nepraš K. (2002): Závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, lokalita U0080CS Stadické srázy, mapový list 02-44-11.
 • Nepraš K. (2002): Teplomilné doubravy jižní části okresu Ústí nad Labem. - Ms., 85 p. [Dipl. pr., depon in: Knih. PF UJEP Ústí n.L.]
Konference:
 • Nepraš K., Kroufek R. (2009): Výzkum vstavačovitých v Českém středohoří, přednáška. - Parazitické, poloparazitické a mykoheterotrofní rostliny, Praha 28. - 29. listopadu 2009.
 • Kroufek R., Nepraš K. (2009): Zárazy Českého středohoří, poster. - Parazitické, poloparazitické a mykoheterotrofní rostliny, Praha 28. - 29. listopadu 2009.
Ostatní:
 • Nepraš K. (20??): kap. Ovzduší a kap. Krajina in: Kolektiv (20??): Interaktivní učebnice environmentální výchovy, Region - projekt environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji.
NAVRCHOLU.cz